Update vanaf de bouwplaats

Juli 2023

De basis voor de woontoren is gereed!

De afgelopen periode zijn de vakmannen- en vrouwen op de Piekstraat vol op bezig geweest met het gereed maken van de fundering, een complexe fundering met maar liefst ca. 500.000 kilo aan wapeningsstaal.

Na het gereedkomen van de fundering zijn we verder gegaan met het herstel van de kade onder het gebouw, zo is o.a. het talud opnieuw aangebracht en zijn de basaltblokken teruggeplaatst. Vervolgens zijn de installaties onder de begane grond vloer aangebracht en zijn de vloerplaten voor de begane grond (o.a. de commerciële ruimte, entree en Waterlofts) gestort. Hiermee was de begane grond vloer eind juni afgerond.

 

Drijvende opslag

Als je al eens op locatie bent wezen kijken heb je misschien wel gezien dat de bouwplaats van de Piekstraat bijzonder klein is voor een woontoren van 70 meter hoog. Wij hebben daarom extra ruimte gecreëerd met drijvende pontons in de Persoonshaven, die dienen als opslag voor het benodigde bouwmateriaal.

 

We gaan omhoog!

Eerder deze maand zijn wij gestart met “tunnelen” van de Ruwbouw. “Tunnelen” betekent een bouwcyclus waarin de wanden, vloeren en bijbehorende installaties gestort  worden in/op een stalen geprefabriceerd bekistings-systeem. Het maken van een bekistingssysteem is een hoop werk, hoewel er repetitie in het project voorkomt is er daarentegen geen enkel repetitie geheel gelijk. De bekisting moet dan ook zo gemaakt worden dat deze eenvoudig is aan te passen aan iedere situatie, dit noemen we ook wel het programmaren van de bekisting. De eerste wanden en vloeren voor de Piekstraat zijn inmiddels gestort. 

Nu gaan wij eerst genieten van de bouwvaksluiting om vervolgens met veel energie verder te bouwen aan de Piekstraat. Stap voor stap zal de Piekstraat steeds meer vorm krijgen! Fijne vakantie!