Plan voor circa 800 woningen bij de Piekstraat, op de kop van Feijenoord!

''In dit verborgen stukje Rotterdam op een prachtige plek aan de Nieuwe Maas willen we een woon-werkgebied maken''

De gemeente Rotterdam wil circa 800 woningen laten ontwikkelen op de Kop van Feijenoord, aan de westzijde van de Piekstraat. De bedoeling is om nieuwbouw te combineren met herontwikkeling van bestaande industriegebouwen. Er komt nadrukkelijk ruimte voor kleine bedrijvigheid. De nu nog stenige omgeving zal ook een hoogwaardige groene invulling krijgen.

”In dit verborgen stukje Rotterdam op een prachtige plek aan de Nieuwe Maas willen we een woon-werkgebied maken. De Piekstraat ligt tussen Feyenoord City en de Kop van Zuid. Het is een gebied met oude industriegebouwen dat veel kansen biedt voor ontwikkeling, bijvoorbeeld voor woningen voor alle inkomensgroepen’’, zegt wethouder Bas Kurvers (Bouwen en Wonen).

De uitgangspunten zijn vastgelegd in een ambitiedocument dat de grondeigenaren van de Piekstraat en de gemeente Rotterdam samen hebben opgesteld. 

Ambitiedocument

In het ambitiedocument zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd voor de toekomstige bebouwing.

  • Een programma van maximaal 135.000 m² bruto-vloeroppervlakte aan de westzijde van de Piekstraat, hiervan wordt minimaal twee derde en maximaal driekwart ingevuld met woningen en minimaal 10 procent met bedrijfsruimte.
  • Van de te bouwen woningen wordt minimaal 35 procent in het middensegment gerealiseerd en minimaal 15 procent in het sociale segment.
  • Binnen de wijk is een beperkte hotelfunctie of horeca mogelijk.
  • De bouwhoogte is niet overal gelijk om een gevarieerd beeld tot stand te brengen. De maximale bouwhoogte is volgens het bestemmingsplan 50 meter, met uitzondering van twee hoogteaccenten waar bouwen tot 60 en 65 meter mogelijk is.
  • Voor nieuwe ontwikkelingen moet het bestemmingsplan bijvoorbeeld worden aangepast.

In het ambitiedocument Piekstraat staan de spelregels voor de gebiedsontwikkeling. Om de ontwikkeling mogelijk te maken zullen eerst verschillende maatregelen moeten worden getroffen. Voor nieuwe ontwikkelingen moet het bestemmingsplan bijvoorbeeld worden aangepast.

Bekijk het ambitiedocument

 

De wijk Kop van Feijenoord

Met deze nieuwe plannen wordt de doorstroommogelijkheden voor bewoners van Feijenoord vergroot. De Piekstraat maakt onderdeel uit van de Kop van Feijenoord, een langgerekt gebied aan de Maas dat op termijn plaats gaat bieden aan woningen voor alle inkomensgroepen en kleinschalige bedrijvigheid. De buitenruimte wordt opnieuw ingericht met meer groen. De gemeente Rotterdam werkt samen met bewoners, gebruikers en andere partijen bij de ontwikkeling van deze plannen. Feijenoord is een van de zeven focuswijken van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ).